News&Notice

전체 62
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
입퇴실시간 안내
vellasuite | 2017.11.24 | 추천 0 | 조회 1078
vellasuite 2017.11.24 0 1078
공지사항
위약금 규정
vellasuite | 2017.11.20 | 추천 0 | 조회 1217
vellasuite 2017.11.20 0 1217
60
임용고시 숙소 스터디 공간 제공
vellasuitehotel | 2020.01.22 | 추천 0 | 조회 3
vellasuitehotel 2020.01.22 0 3
59
2020.01.10 휴먼푸드 정보회의 진행
vellasuitehotel | 2020.01.22 | 추천 0 | 조회 3
vellasuitehotel 2020.01.22 0 3
58
[수원YMCA] 28th NOV 2019 - 5th DEC 2019
vellasuitehotel | 2019.12.03 | 추천 0 | 조회 36
vellasuitehotel 2019.12.03 0 36
57
[공연소식] 경기 문화의 전당 "귀환"
vellasuitehotel | 2019.11.15 | 추천 0 | 조회 90
vellasuitehotel 2019.11.15 0 90
56
2019.10.23 코오롱 간담회 진행
vellasuitehotel | 2019.10.23 | 추천 0 | 조회 89
vellasuitehotel 2019.10.23 0 89
55
2019.10.21 수원농협 10월 정기 워크샵 진행
vellasuitehotel | 2019.10.22 | 추천 0 | 조회 104
vellasuitehotel 2019.10.22 0 104
54
서울 이랜드FC 선수단 원정숙소
vellasuitehotel | 2019.10.20 | 추천 0 | 조회 146
vellasuitehotel 2019.10.20 0 146
53
2019.10.18 비상교육 사업설명회 개최
vellasuitehotel | 2019.10.18 | 추천 1 | 조회 127
vellasuitehotel 2019.10.18 1 127
52
09.19 수원농협 9월 정기 워크샵 진행
vellasuitehotel | 2019.09.23 | 추천 0 | 조회 127
vellasuitehotel 2019.09.23 0 127
51
09.18 메덱스 세미나 진행
vellasuitehotel | 2019.09.23 | 추천 0 | 조회 112
vellasuitehotel 2019.09.23 0 112