News&Notice

전체 71
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
벨라스위트호텔 조식 한상차림 안내
vellasuitehotel | 2021.01.05 | 추천 0 | 조회 32
vellasuitehotel 2021.01.05 0 32
공지사항
코로나 19 확산 방지 투숙 제한 안내
vellasuitehotel | 2020.04.09 | 추천 0 | 조회 1214
vellasuitehotel 2020.04.09 0 1214
공지사항
입퇴실시간 안내
vellasuite | 2017.11.24 | 추천 0 | 조회 2292
vellasuite 2017.11.24 0 2292
공지사항
위약금 규정
vellasuite | 2017.11.20 | 추천 0 | 조회 2314
vellasuite 2017.11.20 0 2314
65
2020 잘쓴리뷰 콘테스트 당첨발표
vellasuitehotel | 2021.01.04 | 추천 0 | 조회 28
vellasuitehotel 2021.01.04 0 28
64
AGODA 2020 CUSTOMER REVIEW AWARDS
vellasuitehotel | 2020.07.23 | 추천 0 | 조회 460
vellasuitehotel 2020.07.23 0 460
63
벨라스위트 호텔 위생관리 "세스코 전문살균서비스 시행"
vellasuitehotel | 2020.02.13 | 추천 0 | 조회 821
vellasuitehotel 2020.02.13 0 821
62
벨라스위트호텔의 24시간 위생 관리
vellasuitehotel | 2020.02.10 | 추천 0 | 조회 810
vellasuitehotel 2020.02.10 0 810
61
"2020년 BEST CLEAN ROOM AWARDS" 바우처 당첨자 안내
vellasuitehotel | 2020.01.30 | 추천 0 | 조회 745
vellasuitehotel 2020.01.30 0 745
60
임용고시 숙소 스터디 공간 제공
vellasuitehotel | 2020.01.22 | 추천 0 | 조회 754
vellasuitehotel 2020.01.22 0 754
59
2020.01.10 휴먼푸드 정보회의 진행
vellasuitehotel | 2020.01.22 | 추천 0 | 조회 698
vellasuitehotel 2020.01.22 0 698
58
[수원YMCA] 28th NOV 2019 - 5th DEC 2019
vellasuitehotel | 2019.12.03 | 추천 -1 | 조회 679
vellasuitehotel 2019.12.03 -1 679
57
[공연소식] 경기 문화의 전당 "귀환"
vellasuitehotel | 2019.11.15 | 추천 0 | 조회 792
vellasuitehotel 2019.11.15 0 792
56
2019.10.23 코오롱 간담회 진행
vellasuitehotel | 2019.10.23 | 추천 0 | 조회 830
vellasuitehotel 2019.10.23 0 830