News&Notice

전체 75
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
벨라스위트호텔 조식 한상차림 안내
vellasuitehotel | 2021.01.05 | 추천 0 | 조회 597
vellasuitehotel 2021.01.05 0 597
공지사항
코로나 19 확산 방지 투숙 제한 안내
vellasuitehotel | 2020.04.09 | 추천 0 | 조회 2170
vellasuitehotel 2020.04.09 0 2170
공지사항
입퇴실시간 안내
vellasuite | 2017.11.24 | 추천 0 | 조회 2953
vellasuite 2017.11.24 0 2953
공지사항
위약금 규정
vellasuite | 2017.11.20 | 추천 0 | 조회 2829
vellasuite 2017.11.20 0 2829
59
2020.01.10 휴먼푸드 정보회의 진행
vellasuitehotel | 2020.01.22 | 추천 0 | 조회 1059
vellasuitehotel 2020.01.22 0 1059
58
[수원YMCA] 28th NOV 2019 - 5th DEC 2019
vellasuitehotel | 2019.12.03 | 추천 -1 | 조회 1059
vellasuitehotel 2019.12.03 -1 1059
57
[공연소식] 경기 문화의 전당 "귀환"
vellasuitehotel | 2019.11.15 | 추천 0 | 조회 1203
vellasuitehotel 2019.11.15 0 1203
56
2019.10.23 코오롱 간담회 진행
vellasuitehotel | 2019.10.23 | 추천 0 | 조회 1284
vellasuitehotel 2019.10.23 0 1284
55
2019.10.21 수원농협 10월 정기 워크샵 진행
vellasuitehotel | 2019.10.22 | 추천 0 | 조회 1142
vellasuitehotel 2019.10.22 0 1142
54
서울 이랜드FC 선수단 원정숙소
vellasuitehotel | 2019.10.20 | 추천 0 | 조회 1290
vellasuitehotel 2019.10.20 0 1290
53
2019.10.18 비상교육 사업설명회 개최
vellasuitehotel | 2019.10.18 | 추천 1 | 조회 993
vellasuitehotel 2019.10.18 1 993
52
09.19 수원농협 9월 정기 워크샵 진행
vellasuitehotel | 2019.09.23 | 추천 0 | 조회 1041
vellasuitehotel 2019.09.23 0 1041
51
09.18 메덱스 세미나 진행
vellasuitehotel | 2019.09.23 | 추천 0 | 조회 922
vellasuitehotel 2019.09.23 0 922
50
2019.10.05 ~ 10.06 정조대왕 능행차 공동재현
vellasuitehotel | 2019.09.02 | 추천 0 | 조회 1193
vellasuitehotel 2019.09.02 0 1193