News&Notice

전체 71
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
벨라스위트호텔 조식 한상차림 안내
vellasuitehotel | 2021.01.05 | 추천 0 | 조회 32
vellasuitehotel 2021.01.05 0 32
공지사항
코로나 19 확산 방지 투숙 제한 안내
vellasuitehotel | 2020.04.09 | 추천 0 | 조회 1214
vellasuitehotel 2020.04.09 0 1214
공지사항
입퇴실시간 안내
vellasuite | 2017.11.24 | 추천 0 | 조회 2292
vellasuite 2017.11.24 0 2292
공지사항
위약금 규정
vellasuite | 2017.11.20 | 추천 0 | 조회 2314
vellasuite 2017.11.20 0 2314
55
2019.10.21 수원농협 10월 정기 워크샵 진행
vellasuitehotel | 2019.10.22 | 추천 0 | 조회 730
vellasuitehotel 2019.10.22 0 730
54
서울 이랜드FC 선수단 원정숙소
vellasuitehotel | 2019.10.20 | 추천 0 | 조회 837
vellasuitehotel 2019.10.20 0 837
53
2019.10.18 비상교육 사업설명회 개최
vellasuitehotel | 2019.10.18 | 추천 1 | 조회 675
vellasuitehotel 2019.10.18 1 675
52
09.19 수원농협 9월 정기 워크샵 진행
vellasuitehotel | 2019.09.23 | 추천 0 | 조회 666
vellasuitehotel 2019.09.23 0 666
51
09.18 메덱스 세미나 진행
vellasuitehotel | 2019.09.23 | 추천 0 | 조회 577
vellasuitehotel 2019.09.23 0 577
50
2019.10.05 ~ 10.06 정조대왕 능행차 공동재현
vellasuitehotel | 2019.09.02 | 추천 0 | 조회 845
vellasuitehotel 2019.09.02 0 845
49
2019.09.06 ~ 09.07 수원재즈페스티벌축제
vellasuitehotel | 2019.09.02 | 추천 0 | 조회 823
vellasuitehotel 2019.09.02 0 823
48
07.28 1회 웰릭스 설치 대리점 정기총회 진행
vellasuitehotel | 2019.07.29 | 추천 1 | 조회 741
vellasuitehotel 2019.07.29 1 741
47
2019 수원 문화재 야행(夜行) 행사
vellasuitehotel | 2019.07.25 | 추천 0 | 조회 682
vellasuitehotel 2019.07.25 0 682
46
수원시 THE BEST 우수숙박업소 지정
vellasuitehotel | 2019.07.25 | 추천 0 | 조회 755
vellasuitehotel 2019.07.25 0 755