News&Notice

전체 66
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
벨라스위트호텔 조식 신메뉴 구성 안내
vellasuitehotel | 2020.02.27 | 추천 0 | 조회 115
vellasuitehotel 2020.02.27 0 115
공지사항
벨라스위트호텔의 24시간 위생 관리
vellasuitehotel | 2020.02.10 | 추천 0 | 조회 145
vellasuitehotel 2020.02.10 0 145
공지사항
입퇴실시간 안내
vellasuite | 2017.11.24 | 추천 0 | 조회 1228
vellasuite 2017.11.24 0 1228
공지사항
위약금 규정
vellasuite | 2017.11.20 | 추천 0 | 조회 1386
vellasuite 2017.11.20 0 1386
42
6.28 직업상담사 교육훈련 세미나진행
vellasuitehotel | 2019.07.02 | 추천 1 | 조회 180
vellasuitehotel 2019.07.02 1 180
41
06.27 헤티히코리아 세미나 진행
vellasuitehotel | 2019.06.27 | 추천 0 | 조회 234
vellasuitehotel 2019.06.27 0 234
40
06.22 FX트레이딩 수원세미나진행
vellasuitehotel | 2019.06.22 | 추천 1 | 조회 252
vellasuitehotel 2019.06.22 1 252
39
06.21 직업상담사교육훈련 세미나진행
vellasuitehotel | 2019.06.21 | 추천 1 | 조회 225
vellasuitehotel 2019.06.21 1 225
38
06.18 수원농협 6월 정기 워크샵 진행
vellasuitehotel | 2019.06.18 | 추천 1 | 조회 287
vellasuitehotel 2019.06.18 1 287
37
2019 BWK SALES COUNCIL 진행
vellasuitehotel | 2019.06.15 | 추천 0 | 조회 157
vellasuitehotel 2019.06.15 0 157
36
씨트립 Best Performance 부문 수상
vellasuitehotel | 2019.04.22 | 추천 0 | 조회 232
vellasuitehotel 2019.04.22 0 232
35
3/13 피자헛 - 신제품 출시 발표 진행
vellasuitehotel | 2019.03.16 | 추천 0 | 조회 353
vellasuitehotel 2019.03.16 0 353
34
3/9일 경기도 약사회 - 상임이사회 진행
vellasuitehotel | 2019.03.16 | 추천 0 | 조회 274
vellasuitehotel 2019.03.16 0 274
33
벨라스위트 인근 맛집 연계 이벤트
vellasuitehotel | 2019.03.16 | 추천 0 | 조회 289
vellasuitehotel 2019.03.16 0 289