News&Notice

전체 68
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
코로나 19 확산 방지 투숙 제한 안내
vellasuitehotel | 2020.04.09 | 추천 0 | 조회 735
vellasuitehotel 2020.04.09 0 735
공지사항
벨라스위트호텔 조식 신메뉴 구성 안내
vellasuitehotel | 2020.02.27 | 추천 2 | 조회 837
vellasuitehotel 2020.02.27 2 837
공지사항
입퇴실시간 안내
vellasuite | 2017.11.24 | 추천 0 | 조회 1976
vellasuite 2017.11.24 0 1976
공지사항
위약금 규정
vellasuite | 2017.11.20 | 추천 0 | 조회 2097
vellasuite 2017.11.20 0 2097
4
호텔별관 로비내 힐링스팟
vellasuitehotel | 2017.08.09 | 추천 0 | 조회 1051
vellasuitehotel 2017.08.09 0 1051
3
RESERVATION INFORMATION
vellasuitehotel | 2017.08.09 | 추천 0 | 조회 1196
vellasuitehotel 2017.08.09 0 1196
2
채용정보
vellasuitehotel | 2017.08.09 | 추천 0 | 조회 847
vellasuitehotel 2017.08.09 0 847
1
벨라스위트 Grand Opening
vellasuitehotel | 2017.08.09 | 추천 0 | 조회 830
vellasuitehotel 2017.08.09 0 830